Lisa Ring, legitimerad 1-7 lärare,

auktoriserad Feldenkraispedagog


"NÄR DET OMÖJLIGA BLIR MÖJLIGT IGEN" 
OM MIG 


Jag har arbetat i många år som 1-7 lärare och älskat detta jobb. Att få dela barnens nyfikenhet, skapa miljöer för lärande och hela tiden uppleva nya saker tillsammans, det är stimulerande. Under dessa år har jag levt med smärtproblematik och en reumatisk sjukdom, vilket lett till mycket stress. För att minska smärtan har jag provat på många träningsmetoder, samt gått på olika behandlingar hos fysioterapeuter, massörer, kiropraktorer osv. Detta har hjälpt för stunden, men inte på längre sikt. Vid ett tillfälle stötte jag på metoden Feldenkrais® och fann den intressant. Där fick jag egna verktyg att påverka mitt mående. Efter en graviditet och stor problematik med bäckenbottenuppluckring, bestämde jag mig för att fördjupa mig ordentligt.

Jag påbörjade därför en fyraårig utbildning inom metoden Feldenkrais®. I första hand tänkte jag att det var för att hjälpa mig själv. Men under studiernas gång upptäckte jag att feldenkrais  är en fantastisk, men ganska okänd metod som kan vara till gagn för så många, att jag bestämde mig för att också arbeta som feldenkraispedagog. Här har jag fått egna verktyg att påverka mitt mående både på kort sikt och lång.

Feldenkrais® är en inlärningsmetod där vi arbetar med alla sinnen och medvetandegör dem. Jag insåg att det är inte bara en behandlingsform utan en pedagogik och det är naturligtvis stimulerande för en lärare!


Jag är idag mindre stressad och har återfått förmågor som jag trodde att jag inte skulle kunna, pga skador. För många år sedan skadade jag en skuldra och fick mindre rörlighet i den. Jag trodde att jag skulle få leva med detta, eftersom inga tidigare behandlingar hjälpt. Men här har Moshés ord ”Vi gör det omöjliga möjligt, det möjliga lätt och det lätta elegant” blivit en verklighet, då jag åter kan röra armen som förr!


Metoden Feldenkrais® arbetar på ett djupare plan via det kinestetiska sinnet att skapa nya nervbanor, och gamla bortglömda/skadade förmågor kan återskapas. Att inse att vi kan få dessa verktyg själva, är fantastiskt och något jag önskar förmedla till många.