Välkommen till Ring

i Rörelse

Rör dig lättare

med mindre ansträngning

Med hjälp av metoden feldenkrais ® kan du

  • minska smärta 
  • rehabilitera och förebygga skador
  • öka rörelseförmåga
  • förbättra balans och koordination, hållning och andning
  • reducera stress
  • underlätta det du gör i vardagen, t ex resa dig upp, knyta skorna och dammsuga
  • bli bättre i ditt utövande av t ex sport, musik, dans och trädgårdsarbete
Minska smärta
Rehabilitera och förebygga skador
Öka rörelseförmåga
Förbättra balans...
och koordination
Förbättra din hållning...
och andning
Reducera stress
Underlätta det du gör i vardagen som att resa dig upp...
och dammsuga
Bli bättre i ditt utövande av sport...
...musik
...dans
och trädgårdsarbete
Rehabilitera och förebygga skador

HUR

Individuell lektion

Här utforskar jag via lätt beröring, vilka rörelser som är möjliga för dig. Mina händer leder dig varsamt till nya, eventuellt bortglömda, rörelsemönster. Du blir mer medveten om ditt skelett som den bärande delen i kroppen och kan låta musklerna slappna av. 


Grupplektion

Här får du själv göra små, långsamma rörelser under min vägledning. Vi följer rörelsesekvenser som påminner om det lilla barnets nyfikna sätt att röra sig. Övningarna görs på liggunderlag på golvet, sittandes på stol eller i stående.

Lektion online

Om du föredrar att ta del av undervisningen och övningarna hemifrån, så ger jag både grupplektioner och individuella lektioner online, via Zoom.


GRUPPLEKTION PÅ HYVELGATAN 12

aktuellt

Torsdagar kl 10.00-11.00

Prova på GRATIS

GRUPPLEKTION ONLINE

aktuellt

Torsdagar kl 10.00-11.00

Möjlighet att ta del av lektionen via ljudfil efteråt, om du ej kan delta just den tiden.

FÖRSTA GÅNGSERBJUDANDE

aktuellt

Boka två individuella lektioner, få 25%rabatt

sagt av mina elever om feldenkrais®

SÅ LÄTT KLIVA PÅ CYKELN NU!

"Oj, så lätt jag kliver på cykeln nu! Något som var så svårt innan."


Kvinna med höftproblem, 65 år 

HÄSTEN FÖLJDE  LÄTTARE, MED MINDRE KRAFT

"Veckan efter den första feldenkraislektionen hade jag en ridlektion. Min ridlärare undrade vad jag gjort som gjorde så stor skillnad. Hästen följde lättare, med mindre kraftansträngning från min sida. Jag var också överraskad. Det enda jag kom på som skílde sig, var att jag tänkte på hur jag rörde mitt bäcken!"


Kvinna, 30 år

KAN KÖRA BIL UTAN ATT DET GÖR ONT

"Nu kan jag köra bil utan att det gör ont att vrida nacken när jag ska backa. Jag använder mer av mig själv!”


Man, 55 år

om metoden feldenkrais®

Via lätta rörelser blir du mer medveten om dina tankar, vanor och rörelsemönster. Rörelserna utförs så enkelt som möjligt, utan ansträngning och smärta. Du fokuserar i första hand på HUR du gör (inte själva rörelsen) och kan hitta alternativa sätt att röra dig. Genom att uppmärksamma ditt skelett finner du stöd för rörelsen och kan minska onödig muskelspänning. Du får redskap att förbygga spänningsvärk, smärta och skador, men även att rehabilitera dessa. Du kan förbättra din balans och koordination och få en mer funktionell andning och hållning. Genom metoden Feldenkrais® lär du dig helt enkelt att röra dig med bättre funktion och mindre ansträngning!

OM MOSHÉ FELDENKRAIS

Moshé Feldenkrais, grundare till Metoden Feldenkrais ®, föddes i Ukraina, men utvandrade 1918 som 14- åring till Palestina. Där hjälpte han till att bygga upp landet, samtidigt som han studerade vidare. Slutligen doktorerade han i fysik och hjälpte forskarna och nobelpristagarna Marie och Juliet Curie i Paris i deras forskning. Feldenkrais idrottade ofta och vid en fotbollsmatch skadade han sitt knä mycket svårt. Läkarna föreslog en operation, men då de inte kunde garantera full rörlighet efteråt, valde Moshé att avstå.

Feldenkrais började utforska om han kunde röra sitt knä med mycket små rörelser, utan att det gjorde ont. Han lyckades med det genom att fokusera på HUR han rörde sig och hitta alternativa sätt. Han fortsatte genom sitt undersökande arbetssätt att pröva metoden på andra personer med olika problem. Det visade sig att många blev hjälpta. Feldenkrais var nyfiken och sökte mycket kunskap i allt ifrån ingenjörsvetenskap, medicin, psykologi och neurofysiologi. Han hade förståelse för

t ex hjärnans plasticitet och kroppens förmåga till självläkedom genom medveten närvaro och uppmäksamma rörelser, långt före sin tid. Människor med alltifrån grava hjärnskador, inlärningssvårigheter och begränsningar i sin rörlighet, till Israels premiärminister Ben Gurion, sökte hans kunskaper och fann remarkabla förbättringar. Feldenkrais utvecklade metoden fram till sin död 1984.


"gör det omöjliga möjligt,

det möjliga lätt, det lätta elegant"


Moshé Feldenkrais

sagt av min elev om feldenkrais®

"Feldenkraismetoden har haft en dämpande effekt på långvarig artros"

en del av min vardag

Varje dag gör jag någon övning, men framför allt tänker jag på hur jag rör mig. Hur omsätter jag övningarna och tankarna till något bestående sätt att flytta fokus ner till bålen? Det känns allt viktigare att flytta kroppskrafterna nedåt i kroppen till den del som är starkast. Jag tycker att mitt kroppsmedvetande har ökat, men det känns som om det bara är början.


Jag har lärt mig enkla saker som har haft stor betydelse i vardagsrörelser ex uppresning, gåendet och lärt något nytt varje gång. Det har varit stärkande och positivt med känslan av att kunna förändra sig och själv förändra och påverka spänningsläget i olika situationer.


Feldenkraismetoden har hjälpt mig med att upptäcka spänningar och blockering i min kropp, förstå att min kropp har en inneboende kunskap om hur jag kan röra mig på ett naturligt sätt samt hur jag kan ta vara på den inneboende visdom i min kropp för att lösa upp och hantera spänningar och blockeringar som orsakar värk och obehag. Metoden har givit enastående resultat när det gäller smärtlindring och stresshantering samt haft en dämpande effekt på en långvarig artros."


Kvinna, 64